SJFJKDN de weg naar onze doelen

DE WEG

Dit is onze weg. De stichting heeft diverse doelen en zij tracht elk doel te bereiken door:

 • het organiseren van en het deelnemen aan sportbeoefening als vrijetijdsbesteding;
 • het houden van geregelde trainingsuren;
 • het organiseren van seminars, workshops en deelnemen aan martial arts demonstraties;
 • het opleiden en het doen opleiden van kaderleden;
 • het geven van privélessen door gecertificeerde JKD instructeurs;
 • het organiseren van bijeenkomsten en trainings kampen;
 • alle andere wettige middelen die het voorgenomen doel kunnen bevorderen.

HET BESTUUR

Onze bestuursleden zijn:

 • Lars de Vries – Penningmeester
 • Bastiaan Recht – Secretaris
 • Tamara Koopal – Hoofd opleidingen
 • Robin C. Vader – Voorzitter