Ik blog er rustig op los op mijn website. Ik word meestal wel getriggered door mijn klanten, al noem ik ze liever leerlingen. Ze komen met hele vragen die niet altijd even makkelijk te beantwoorden zijn. Wat dacht je van de vraag “hoe stel ik mijn doelen”? of “hoe verwezenlijk ik mijn dromen”?
Laten we eerst even het verschil tussen doelen en dromen bepalen, want de interpretatie van woorden kan voor een ieder anders zijn.

Doel:
doel het; o -en 1 mikpunt 2 eindpunt van een reis 3 (sp) ruimte waarin men de bal moet zien te brengen; goal 4 datgene wat men wil bereiken: zich iets ten ~ stellen
doe•len doelde, h gedoeld: op iets ~aop het oog hebben, bedoelen; b) zinspelen op

Dromen:
dro•men droomde, h gedroomd 1 een droom hebben 2 zich verbeelden 3 hopen op 4 suffen
droom de; m dromen; -pje 1 gedachten, beelden die in de slaap voor de geest komen 2 fantastische toekomstbeelden: iem uit de ~ helpen hem zijn vergissing laten inzien

Zo dat is uit de weg. Laten we het dus hebben over DOELEN en niet over dromen, want aan fantastische toekomstbeelden hebben we op dit moment, het huidige moment, nu, niets. Ik kan voor jou natuurlijk niet je doelen gaan bepalen, wat ik wel kan doen is de tips geven om te zorgen dat je je doelen haalt. De volgende punten toepassen.

  1. Specifiek: Omschrijf duidelijk je doel. Schrijf het op en probeer zo veel mogelijk de acties die nodig zijn op te schrijven.
  2. Meetbaar: zorg er voor dat je kleine stapjes neemt en breek je doel in diverse kleinere doelen. Het halen van je kleinere doelen is hierdoor meetbaar en makkelijk vol te houden.
  3. Acceptabel: Haalbaar en logisch. Zo niet, dan zal je doel een droom zijn die altijd in de toekomst blijft liggen. Je kunt dus niet 20 KG afvallen in 10 dagen.
  4. Realistisch: Je doel moet haalbaar zijn in het huidige moment. Als ik het doel heb om Wimbledon te winnen, dan kan ik dat echt wel op mijn buik schrijven. Eh.. figuurlijk gesproken natuurlijk. Ik kan niet tennissen en ik ben al 41 jaar geweest. Het is dus wel duidelijk dat ik Wimbledon niet kan winnen.

Dus bekijk je doel, en volg de bovenstaande tips! Wees vooral consequent in je acties!

Groet en veel plezier.

Robin

Robin Vader

Author: Robin Vader

Officieel Jun Fan Jeet Kune Do Instructeur | Officieel Wei Kuen Do instructeur | Hoofdinstructeur Jeet Kune Do Combat | 4e Dan Wei Kuen Do | Wei Kuen Do vertegenwoordiger in Nederland | Voorzitter Stichting Jun Fan Jeet Kune Do Nederland

Scroll Up