Jeet Kune Do Branches

Jeet Kune Do Branches – Erkende scholen

Om de kwaliteit van Jeet Kune Do origineel en hoog te houden, is Jeet Kune Do Branches ontstaan.

Met het oog op de continuïteit en in onderlinge overeenstemming werd Sifu Tommy Gong technisch directeur. Tommy gong is “voormalig rechterhand” en senior instructeur van Sifu Ted Wong, mede-oprichter van de Bruce Lee Foundation en JKD Nucleus, evenals auteur van het prachtige boek “Bruce Lee The Evolution of The Martial Artist”, met ongepubliceerde notities van Bruce Lee.  De succesvolle start van de cursus en de positieve feedback die Sifu Tommy Gong kreeg over de Italiaanse Groep, waren voor hem aanleiding om Peter Chin uit te nodigen om de nieuwe groep Jeet Kune Do en ook Sifu te steunen. Sifu Peter Chin is een Jeet Kune Do benoemd tot docent rechtstreeks door Sijo Bruce Lee in 1968 (en deze certificering werd slechts gegeven aan drie studenten, Sifu Peter Chin, Sifu Ted Wong en Sifu Dan Inosanto. Al snel werden de Europese vestigingen van Jeet Kune Do aangevuld met experts van de Jeet Kune Do Art uit andere landen (waaronder Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Roemenië, Tsjechië, Slovenië en Litouwen, Engeland en Nederland) en het was bewonderenswaardig om het resultaat van de samenwerking zonder jaloezie en executie tussen vele experts met verschillende achtergronden en vaardigheden, maar met dezelfde passie voor de Jeet Kune Do, te verifiëren. Overzicht van de erkende scholen vind je op deze website.

Ethische code – Jeet Kune Do Branches

In een inspanning om harmonie te bevorderen, zijn er gemeenschappelijk doeleinden om gezamenlijk en gemeenschappelijk als JKD instructeurs de leringen van Bruce Lee te bevorderen. Tevens het het bevorderen van eenheid onder instructeurs en volgelingen van zijn krijgskunst en het begrijpen/tolerantie onder onze leden.

  • Alle volgelingen van Jeet Kune Do stemmen ermee in zich te houden aan de volgende ethiek:
    Om de principes van de School, de filosofie, de praktijk en het onderwijs van Jeet Kune Do en de oprichter van Jeet Kune Do, Bruce Lee, te respecteren, te beschermen en eervol te behandelen.
  • Om overeen te komen dat de naam Jun Fan Jeet Kune Do uitsluitend zal worden gebruikt om te verwijzen naar de krijgskunst die Bruce Lee heeft gemaakt – en terwijl iemand Bruce’s kunst kan onderwijzen in combinatie met andere kunst, zal alleen Bruce Lee’s kunst worden aangeduid als Jun Fan Jeet Kune Do.
  • Het delen van filosofische inzichten en technische kennis met anderen, om ieders begrip van de leer van Bruce Lee verder te verbeteren.
  • Om enig ander studiegebied of vakgebied te respecteren kan een individu betrokken zijn bij buiten Jeet Kune Do. Met andere woorden, als iemand een andere vechtkunst studeert of onderwijst, zal volledig respect worden gehandhaafd voor die persoon.
  • Respect hebben voor elkaar en geen negatieve opmerkingen maken over een medemens.
  • Volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de acties van uw leerlingen, assistenten, medewerkers, instructeurs en werknemers, en een ethische code af te dwingen die de richtlijnen omvat die in dit document worden uiteengezet.
Jeet Kune Do Branches